Mijn Verzekeringsmanager

Mijn Verzekeringsmanager houdt mkb-ondernemers scherp, als ook de premies behorende bij de verzekeringen. Die zogenoemde besparingen kunnen wij realiseren omdat wij zelf geen provisie over de premie ontvangen. Mijn Verzekeringsmanager ‘verkoopt’ niet, de correcte verzekeringen worden ‘ingekocht’. Mijn Verzekeringsmanager werkt namelijk altijd in het belang van het verzekerde midden- en kleinbedrijf.

 

Alle schade- en collectieve inkomensverzekeringen worden periodiek onder de loep genomen, samen met de ondernemer(s). Vervolgens brengt Mijn Verzekeringsmanager een onafhankelijk advies uit over de lopende verzekeringen en eventueel nog benodigde verzekeringen. Doordat Mijn Verzekeringsmanager geen relaties onderhoudt met risicodragers kan Mijn Verzekeringsmanager volledig zelfstandig het inkopen en onderhandelen van deze verzekeringen verzorgen.

 

Tevens wordt er door Mijn Verzekeringsmanager een uitstekende nazorg verleend. Er wordt meteen actie ondernomen wanneer de ondernemer problemen ondervindt betreffende de verzekeringen. Schades welke zijn afgewezen of welke niet voortvarend worden behandeld door de verzekeringsmaatschappij kunnen door Mijn Verzekeringsmanager in behandeling worden genomen.

 


Mijn Verzekeringsmanager:

 • Benoemt en gaat aan de slag met de verbeterpunten binnen de organisatie; 
 • Houdt zich bezig met het contractenbeheer;
 • Denkt vanuit het MKB perspectief na over de omgang met schadebehandeling, plus de opvolging daarvan;
 • Heeft geen enkel belang bij het afsluiten van een verzekering;
 • Vraagt actief naar wijzigingen in de organisatie;
 • Kijkt met een helikopterview naar de verzekeringen indien die bij meerdere partijen zijn afgesloten;
 • Is een verlengstuk van de organisatie (vergelijkbaar met een echte collega);
 • Het belang van de MKB-ondernemer staat altijd voorop!

Kernwaarden:

 • Betrokkenheid
 • Ondernemend
 • Betrouwbaarheid
 • Deskundigheid

Erik Relou:

 • Weet alles over verzekeringen door zijn jarenlange ervaring;
 • Kan denken als en zich inleven in de ondernemer;
 • Heeft strategisch, juridisch en financieel inzicht;
 • Kan goed processen analyseren;
 • Bezit alle relevante verzekeringsdiploma’s;
 • Heeft een sterke helikopterview.

Mijn Verzekeringsmanager is écht onafhankelijk

Dat wil zeggen dat wij op geen enkele wijze gebonden zijn aan of samenwerkingsovereenkomsten hebben met welke verzekeringsmaatschappij of intermediair dan ook. Hierdoor zijn wij in staat om die verzekeringsmaatschappij te adviseren welke passend is bij uw risicobereidheid. Of dit via een direct writer is, via een intermediair, uw bankinstelling of via uw branchevereniging of inkoopcombinatie, dat maakt ons niet uit.

Taak is om uw belangen te behartigen

 

Mijn Verzekeringsmanager bekijkt of u de juiste schade- en/of collectieve inkomensverzekeringen heeft afgesloten, of deze verzekeringen in overeenstemming zijn met uw risicobereidheid, of u voldoet aan de voorwaarden en of u hierop premie kunt besparen. Zodra Mijn Verzekeringsmanager het beheer over uw schade- en/of inkomensverzekeringen gaat voeren wordt u periodiek gevraagd of er wijzigingen in uw bedrijf hebben plaatsgevonden welke aanleiding geven om uw verzekering(en) aan te passen.

 

Mijn Verzekeringsmanager zal daarnaast bij de verzekeringsmaatschappij en/of intermediair bevragen hoe de premie schade statistiek is zodat we kunnen beoordelen of de continuïteit kan worden geborgd. Hiervoor gaat u met Mijn Verzekeringsmanager een aparte overeenkomst aan. Deze overeenkomst heet een ‘overeenkomst van opdracht’. In deze overeenkomst leggen we vast dat Mijn Verzekeringsmanager uw belangen behartigt en spreken we af welke activiteiten wij in dit kader verrichten en op welke wijze onze diensten worden beloond.

 

De dienstverlening

Mijn Verzekeringsmanager biedt de volgende pakketten van dienstverlening aan:

 1. Inventarisatie en advies op de benodigde schade- en collectieve inkomensverzekeringen
 2. Beheer van uw schade- en collectieve inkomensverzekeringen

Voor meer inhoudelijke informatie en de bijbehorende tarieven nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Graag komen wij naar uw onderneming toe voor een persoonlijke kennismaking.


Heeft u nog vragen?

Voor meer inhoudelijke informatie en de bijbehorende tarieven nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Graag komen wij naar uw onderneming toe voor een persoonlijke kennismaking.