Werkzaamheden dienstverlening

Hieronder wordt in een schema aangeven welke werkzaamheden per pakket worden verricht.

OmschrijvingPakket Inventarisatie & AdviesPakket Beheer
Beoordelen of alle benodigde verzekeringen zijn afgeslotenjanee
Beoordelen of juiste tenaamstellingen op de polissen staanjanee
Beoordelen of juiste hoedanigheid op polissen staanjanee
Beoordelen of CAO en of secundaire arbeidsvoorwaarden aansluitenjanee
Beoordelen of inkoopvoorwaarden leveranciers aansluitenjanee
Beoordelen of sectorcode aansluitjanee
Beoordelen of er wordt voldaan aan huidige polisvoorwaarden en of clausulesjanee
Beoordelen of polissen voldoen aan de risicobereidheid van het bedrijfjanee
Algemene marktverkenningneeja
Opvragen en vergelijking van offertesneeja
Beoordelen of premie bespaart kan wordenneeja
Inkopen van (nieuwe) verzekeringenneeja
Bespreken en toelichten van de offertes en adviseren over te maken keuzeneeja
In dekking geven van risico's bij geselecteerde risicodragersneeja
Mutaties doorgeven op bestaande polissenneeja
Controle op ontvangen polissen en facturenneeja
Periodiek aanpassen van de polissen aan uw risicobereidheidneeja
Periodieke controle van de polissen aan de actuele risicosituatieneeja
Premie schade statistieken opvragen en beoordelenneeja
Bespreken wat te doen om continuïteit van de verzekeringen te borgenneeja
Contacten onderhouden met verzekeraars en of intermediairneeja
Beoordelen consequenties van wezenlijke wijzigingen van dekkingen aangekondigd door de verzekeraar of intermediairneeja

Heeft u nog vragen?

Voor meer inhoudelijke informatie en de bijbehorende tarieven nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Graag komen wij naar uw onderneming toe voor een persoonlijke kennismaking.